Bibbi Stacksjö

Bibbi Stacksjö

Jag har målat i drygt 20 år. Har tidigare varit medlem i Gottsunda konstgille.

 

Haft utställningar på Gräsö konstrunda , Djurstens fyr och Anders Matsgården. I Öregrund, på Ekan och i Rådhussalen. Tre år i Harg. Linnès Sävja, Tekniska kontoret Uppsala. Gottsunda bibliotek flera gånger. Kulturnatten och Gottsunda kulturpunkt.

 

Utbildningar. En termin hos Kajsa Haglund i Uppsala.

Fyra terminer hos Ted Stanley i Alunda och Gimo

 

Bibbi Stacksjö

© Alla konstverk på denna websida är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär 
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk, 
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder.