Gerd Vading

Gerd Vading, hedersmedlem


Så länge jag minns har jag tecknat och målat. Sedan drygt 10 år har jag ägnat mig åt att studera den svåra konsten att måla akvarell. Varje år deltar jag i minst en kurs, bl.a. för Mats Pettersson Gävle, Britt Hedén, Ulricehamn och Hasse Karlsson, Gerlesborgsskolan.


Utställningar:
Jurybedömda utställningar Bruksgården i Harg 2006 - 2009
Samlingsutställning i Öregrunds Rådhus 2006 - 2009                                                                         
Separatutställningar Galleri Fröja, Östhammar 2009, Bruksgården, Harg 2010 
Samlingsutställning i Norrtälje för medlemmar i Nordiska Akvarellsällskapet.                                                                  

För övrigt målar jag med ord och har givit ut två diktsamlingar tillsammans med Margaret Axell