Gerd Vading

Gerd Vading, hedersmedlem


Så länge jag minns har jag tecknat och målat. Sedan drygt 10 år har jag ägnat mig åt att studera den svåra konsten att måla akvarell. Varje år deltar jag i minst en kurs, bl.a. för Mats Pettersson Gävle, Britt Hedén, Ulricehamn och Hasse Karlsson, Gerlesborgsskolan.


Utställningar:
Jurybedömda utställningar Bruksgården i Harg 2006 - 2009
Samlingsutställning i Öregrunds Rådhus 2006 - 2009                                                                         
Separatutställningar Galleri Fröja, Östhammar 2009, Bruksgården, Harg 2010 
Samlingsutställning i Norrtälje för medlemmar i Nordiska Akvarellsällskapet.                                                                  

För övrigt målar jag med ord och har givit ut två diktsamlingar tillsammans med Margaret Axell

© Alla konstverk på denna websida är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär 
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk, 
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder.