Ulla Hägglund

Ulla Hägglund


Jag är född 1955 och är uppvuxen i Österbybruk, där mina föräldrar arbetade på "bruket".


Efter många år som barnskötare blev jag tvungen att söka mig nya kunskaper och det var då min konstnärliga bana började. Det är fantastiskt att vid mogen ålder få ett ritkol eller en pensel i handen och göra det man drömt om sedan tonåren.


Jag gick på Folkuniversitetets konstskola i Uppsala 2001 - 2002

sedan blev det Wiks folkhögskola, bild o form åk 2 2002 - 2003

På Wik kom jag i kontakt med betongen som följt mig sedan dess.

När jag målar använder jag mig av olja, akryl eller vinyltempera. För tillfället målar jag de rum som finns inuti mig istället för rummen omkring mig. Det känns spännande att släppa taget och måla mer intuitivt.


Vad det blir i fortsättningen får framtiden visa.


Jag vill passa på att tacka de lärare som har inspirerat och stöttat mig.

Speciellt Lena Kriström och Stina Wollter.


                         

Ulla Hägglund

ulla.m.hagglund@gmail.com


© Alla konstverk på denna websida är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär 
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk, 
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder.