Utställningar


**************


Utställningar 2021


**************


Tack alla ni konstintresserade besökare som njutit 

av våra utställningar under sommaren.


Det har varit fantastiskt att kunna mötas igen

och ha inspirerande samtal runt konsten.