Föreningen

Östhammars konstnärsförenings styrelse 2021:


Ordförande

Anne-Britt Stigsdotter 


Sekreterare

Elisabeth Baker 


Kassör

Judy Doolan Kjellin


Ledamoter

Bibbi Stacksjö 

Johan Holmlund


Suppleanter

Elisabeth Lindström 
Ann-Katrin Halsius

 


Revisor

Irene Segersköld-Lindén

suppleant Gerd Vading


Verksamhet


Stadgar


Kontakt: konst@osthammars.se