Roland Kallström

Roland Kallström


Född i Öregrund 1934
Bosatt i Uppsala 1951 – 1982
Återbördad till Öregrund 1983


Utbildning: Konditor, Fritidspedagog
Som konstnär – autodidakt


Konstnärlig debut som fotograf på 60- och 70-talet med uppmärksammade utställningar i Sverige och utomlands.
Prisbelönad i ett flertal stora fototävlingar.


Mitt konstnärliga utövande har under de senaste 20 åren successivt övergått till måleri och skulptur, vilket även detta mött stort gensvar.

Som bild- och formskapare använder jag ett antal olika material och tekniker för att på detta sätt uppnå större variation i mitt uttryckssätt.


Separat- och Samlingsutställningar:
Gallerier i Uppsala
Järnboden i Harg, Rådhuset i Öregrund
Kulturhuset i Nystad, Finland
Bibliotek, banker, företag
Konstsommar på Gräsö – i egen ateljé

Representerad
Östhammars Kommunkontor, Gräsö Skola, Öregrunds Skola
Utsmyckning
Gräsö Skola

 

Roland Kallström, Vales väg 1, Öregrund. Atelje-Ängstorpet, Norrboda Gräsö

0173-31159, 070-6744697

© Alla konstverk på denna websida är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär 
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk, 
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder.