Eva Akne

Eva Akne


Jag heter Eva Akne, är ursprungligen från Östhammar, men bor sedan 1996 i Örbyhus. Uppväxten i Östhammar innebar en naturlig närhet till både skog och skärgård. Något som med stor sannolikhet har präglat min kärlek till densamma. 


Jag bär på en ständig längtan ut i naturen, så det är kanske inte så konstigt att det blir mycket naturmotiv när jag målar. Vart jag än går i skog och mark ser jag tänkbara motiv. Jag hämtar mina motiv främst från egna fotografier. Därför är kameran alltid med mig på resor och utflykter.  


Till vardags jobbar jag som bibliotekarie. Förutom målandet ägnar jag helst min fritid åt trädgårdsarbete och att vistas i naturen. Webbsida: Eva Akne


© Alla konstverk på denna websida är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär 
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk, 
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder.